Beleid en protocol kinderdagverblijf La Luna en COVID-19

Wij hanteren ten alle tijden de geldende maatregelen zoals beschreven in het protocol Corona Kinderdagverblijf La Luna

Regels als kinderen (verkoudheids)klachten hebben

Wanneer kinderen wel of niet naar de kinderopvang mogen, staat op de pagina veelgestelde vragen kinderen en quarantaine op de website van de rijksoverheid

Kinderen die tot de risicogroep behoren

  • Kinderen met onderliggende medische problematiek lijken geen groter risico te lopen op een ernstig beloop van COVID-19 dan gezonde kinderen.
  • Als ouders twijfelen of hun kind naar de kinderopvang kan, is het verstandig te overleggen met de behandelend (kinder)arts en de teamleiding.
  • Wanneer een gezinslid in de risicogroep valt en onder specialistische behandeling is, overleg dan met de arts en de leiding of het kind naar La Luna kan.

Regels voor kinderen die naar het buitenland zijn geweest

Is een gezin in een risicogebied geweest? Dan blijft iedereen thuis (in quarantaine).

Regels voor ouders die naar het buitenland zijn geweest

Ouders die terugkomen uit een land met een oranje of rood reisadvies vanwege corona, gaan in quarantaine. Zij moeten dus thuisblijven en mogen ook niet naar de kinderopvang komen. Voor eventueel brengen en halen van kinderen zullen ze anderen moeten vragen.

Kinderen testen op coronavirus

Heeft uw kind coronaklachten? Het hangt van de situatie af of uw kind een coronatest moet doen. Bijvoorbeeld de leeftijd van uw kind en hoe erg de klachten zijn.

BESLISBOOM KIND 0 JAAR  T/M GROEP 8

Via Boink.info/beslisboom kunt u de beslisboom openen. Aan de hand van het beantwoorden van alle vragen, krijgt u zo een duidelijk inzicht of uw kindje naar de kinderopvang mag of dat het thuis moet blijven.

Het landelijke protocol is dus vertaald naar een locatie gericht protocol, waarin wij onze specifieke werkwijze hebben uitgewerkt zoals die op onze locatie geldt.

Wij begrijpen heel goed dat het vervelend is dat we onze ‘normale’ werkwijze zodanig hebben moeten aanpassen, dat het met name voor de overdrachten minder eenvoudig en persoonlijk is. Maar ook de al geldende maatregelen met betrekking tot de klachten/symptomen en het daarbij niet mogen komen spelen van een kindje heeft een impact op u en ons. Echter moeten we ook daarin erg streng zijn en zullen wij ook bij iedere overdracht vragen of er klachten zijn m.b.t. neusverkoudheid, koorts en/of benauwd. Wij moeten hier streng op handhaven.

Helaas kunnen wij hierin niet anders en zijn wij genoodzaakt de maatregelen door te voeren. Wij hopen uiteraard op uw begrip. Het gaat immers om de veiligheid van ons allen!

Wij verzoeken u met klem om dit protocol goed door te nemen en de maatregelen in acht te nemen en daarnaar te handelen. Hoe beter wij ons er aan houden, hoe minder risico we allemaal lopen. Gedurende de komende periode zullen er wellicht aanpassingen aan dit protocol moeten worden gedaan. Indien dit het geval is, krijgt u een aangepaste versie per mail toegestuurd.

Heeft u vragen, twijfelt u of uw kindje mag komen spelen en wilt u verdere informatie, dan kunt u altijd bij ons terecht.

Team Kinderdagverblijf La Luna

Zieke kinderen

Ieder kind is wel eens ziek. Soms is het moeilijk te beoordelen of je hem of haar thuis moet laten. Wij gaan er vanuit dat bij een temperatuur van 38,5 graden Celsius een kind het liefst in een rustige en vertrouwde omgeving is, waar het de nodige aandacht en verzorging krijgt. Als wij gedurende de dag constateren dat een kind ziek is, nemen wij contact met de ouders op en overleggen.

Het kan zijn dat wij de ouders vragen het kind op te halen. Wij gaan uit van het standpunt dat eventueel doktersbezoek door de ouders gedaan wordt, behoudens acute gevallen.

Besmetting

Als een kind een besmettelijke ziekte heeft of een andere aandoening die besmettelijk is, kan ook de rest van de groep worden besmet. Dat is vervelend, maar kan niet altijd worden voorkomen. Sommige ziekten zijn immers al besmettelijk voordat er symptomen optreden. Toch is het regelmatig nodig dat kinderen met bepaalde symptomen niet worden toegelaten op het kinderdagverblijf.