Zieke kinderen

Ieder kind is wel eens ziek. Soms is het moeilijk te beoordelen of je hem of haar thuis moet laten. Wij gaan er vanuit dat bij een temperatuur van 38,5 graden Celsius een kind het liefst in een rustige en vertrouwde omgeving is, waar het de nodige aandacht en verzorging krijgt. Als wij gedurende de dag constateren dat een kind ziek is, nemen wij contact met de ouders op en overleggen.

Het kan zijn dat wij de ouders vragen het kind op te halen. Wij gaan uit van het standpunt dat eventueel doktersbezoek door de ouders gedaan wordt, behoudens acute gevallen.

Besmetting

Als een kind een besmettelijke ziekte heeft of een andere aandoening die besmettelijk is, kan ook de rest van de groep worden besmet. Dat is vervelend, maar kan niet altijd worden voorkomen. Sommige ziekten zijn immers al besmettelijk voordat er symptomen optreden. Toch is het regelmatig nodig dat kinderen met bepaalde symptomen niet worden toegelaten op het kinderdagverblijf.