Activiteiten en feesten

Activiteiten

Ook hier geldt dat de individualiteit van het kind wordt gerespecteerd. Deelname aan activiteiten is niet verplicht, er moet vrijheid zijn voor eigen keuzes. Daarbij gaat het meer om het plezier van het bezig zijn dan om het eindproduct. De resultaten van de activiteiten zullen lang niet altijd zichtbaar zijn als tekening of “werkje”. Een koprol, een liedje, een met de groep gemaakt werkstuk of een “circusact” zijn voor ons bijzonder waardevolle prestaties.

Muziek, beweging en zang vormen ook een belangrijk onderdeel in de aangeboden activiteiten. Bij buitenspelen of spelen binnen doen de leidsters ook actief mee met (een gedeelte van) de kinderen bij groepsspelletjes of fantasiespelen.

Feesten

Wij vieren regelmatig feestjes met de kinderen. Samen feestvieren legt de nadruk op het gevoel van verbondenheid met elkaar en de gezamenlijke vrolijkheid versterkt de onderlinge band. Het leuke van een feest is ook dat de dagelijkse gang van zaken onderbroken wordt. Bij feesten horen vaste gewoontes en gebruiken zoals versieringen, liedjes en vaak speciaal eten en drinken. Dit geeft de kinderen een gevoel van herkenning en verhoogt de sfeer.

Het vieren van een verjaardag is heel belangrijk. Wij besteden hier uitgebreid aandacht aan en de jarige staat volop in de belangstelling. Met een speciale feestmuts op wordt er luidkeels voor de jarige gezongen!

Trakteren

Als je jarig bent, trakteer je. Maar wát trakteer je dan? Bij een traktatie gaat het vooral om het geven. Wat er gegeven wordt is op deze leeftijd nog niet zo belangrijk. Ook de kinderen die getrakteerd worden gaat het meer om het ontvangen dan om wat ze krijgen. Een traktatie kan dus bestaan uit een leuk versierde banaan, een grappig mandarijntje, een doosje rozijntjes etc.

Als er snoep getrakteerd wordt, hanteren wij de spelregel dat er tijdens de traktatie bijvoorbeeld één snoepje gegeten mag worden en dat de rest van het snoep in de tas mee naar huis gaat. U kunt dan thuis zelf bepalen of en wanneer u de rest van het snoep aan uw kind geeft.

Knutselen voor verjaardagen

Voor de jarige papa’s en mama’s van de kinderen mogen ze natuurlijk wat maken, mits dit tijdig aan de leidsters wordt doorgegeven. Ook voor jarige opa’s en oma’s gaan wij graag aan de knutsel.

Helaas kunnen wij er niet aan beginnen om dit ook voor ooms, tantes, neefjes, nichtjes etc. te doen. Wij hopen dat u er begrip voor heeft dat dit niet te doen is voor ons.