Pedagogisch beleidsplan

Als medewerksters van kinderdagverblijf La Luna leveren wij kwalitatief goede kinderopvang en dat willen wij ook in de toekomst blijven bieden. Dat betekent dat wij eisen stellen aan het pedagogisch beleid en de uitvoering daarvan.

Het kinderdagverblijf La Luna is tevens gericht op verbetering van de pedagogische kwaliteit. Dit doen wij door kritisch te blijven kijken naar ons pedagogisch handelen. Wij evalueren het pedagogisch beleid en stellen het bij als daar aanleiding toe is.

In dit plan wordt beschreven hoe wij werken aan de vier competenties, genoemd in de Wet Kinderopvang, namelijk de emotionele veiligheid, persoonlijke competentie, sociale competentie en de overdracht van normen en waarden.

Het pedagogisch beleidsplan ligt voor ouders ter inzage bij de ingang op het kinderdagverblijf. Op dit moment wordt er aan een nieuw pedagogisch beleidsplan gewerkt en kunt u deze tzt hier downloaden

Kinderdagverblijf schriftje

Het kinderdagverblijf schriftje krijgen de kinderen zodra ze de eerste keer bij ons binnen komen. De bedoeling van dit schriftje is dat zowel de groepsleidsters als de ouders en/of verzorgers verslag doen van voedingen, vorderingen, bijzonderheden en wat uw kind die dag beleefd heeft. Het schrift wordt door ons bijgehouden tot een leeftijd van 1 jaar.