Leiding en groepsindeling

Vanzelfsprekend hebben al onze leidsters (pedagogische medewerksters) de benodigde opleidingen afgerond. Ook hebben al onze medewerksters hun BHV diploma en een diploma gericht op kinder- EHBO. Hiervoor gaan wij ieder jaar op herhalingscursus.
Ook worden er gedurende het jaar nog de nodige cursussen gevolgd, zoals recentelijk het “vroegtijdig signaleren”.

De opvang vindt plaats in twee groepen. Één groep voor kinderen van 6 weken tot ongeveer 36 maand (3 jaar) Deze worden op de benedenverdieping op gevangen. Deze groep bestaat uit maximaal 16 kinderen.

Uiteraard wordt er altijd voldaan aan het wettelijk aantal leidsters die op een groep moeten staan. Hierbij wordt altijd naar boven afgerond.

En we hebben één groep vanaf  ongeveer 30 maand tot 4 jaar. De oudste kinderen zijn te vinden op onze bovenverdieping. Deze groep bestaat uit maximaal 10 kinderen. Als er meer kinderen zijn die 3 jaar zijn, worden er kinderen gerouleerd met de beneden groepen. Zo krijgt iedereen de kans om met 3 jaar boven te spelen.

Op de dagen dat er weinig kinderen zijn, kunnen deze groepen worden samen gevoegd. Voor de kinderen zullen er altijd vaste leidsters aanwezig zijn.

Deze zogenaamde “peuter+ groep” krijgt extra uitdagende opdrachten om het ook voor hen nog uitdagend te houden.

Achterwacht

Een achterwacht is een volwassen persoon die de pedagogisch medewerker bij calamiteiten kan ondersteunen. Deze achterwacht is telefonisch bereikbaar tijdens de opvangtijden en kan binnen vijftien minuten aanwezig zijn op de opvanglocatie.

Voor de achterwachtfunctie kunnen verschillende mensen worden aangewezen. Voor allen geldt dat ze telefonisch bereikbaar zijn en binnen vijftien minuten aanwezig kunnen zijn.

Het eerste half uur wanneer er één leidster aanwezig is, hebben wij een zogenaamde achterwacht. In ons geval is dat Paul Meen, hij woont vlakbij de crèche en is ook in het bezit van de nodige EHBO-diploma’s.