Kosten en betaling,en

De kosten voor opvang bij KDV La Luna zijn € 10,15 per uur. Dit is inclusief drinken, broodmaaltijd, fruit, tussendoortjes en luiers. Voor flexibele opvang rekenen wij € 10,40 per uur.

De dagen dat wij gesloten zijn (week na kerst en middelste week bouwvak), hoeft er niet betaald te worden. Daarnaast heeft elke ouder het recht om 2 weken vrij te nemen, zonder dat deze in rekening worden gebracht. Deze 4 vrije weken worden automatisch verrekend in een vast maandbedrag.

Bereken en vergelijk uw jaarlasten voor kinderopvang
Op de website www.toeslagen.nl (van de belastingdienst) kunt u eenvoudig jaarlasten voor kinderopvang berekenen.Ook kunt u hier de (kosten)verschillen zien tussen de verschillende Kinderopvangcentra.

Let op: Dit zijn brutokosten. Voor de berekening van de nettokosten dient u rekening te houden met een eventuele tegemoetkoming van uw werkgever en kinderopvang toeslag die u ontvangt van de belastingdienst.

Meer informatie hierover kunt u vinden op www.toeslagen.nl. Hierbij heeft U ons LKR-nummer nodig: 149568721 (Landelijk Register Kinderopvang).

Toeslag kinderopvang

Kinderopvangtoeslag is een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang. Hoeveel kinderopvangtoeslag u krijgt, hangt af van uw inkomen, van het aantal kinderen dat naar de opvang gaat en van het aantal opvang uren waarvoor u recht op kinderopvangtoeslag hebt.

Op de website www.toeslagen.nl (van de belastingdienst) kunt u eenvoudig uw toeslag berekenen.