Oudercommissie

Doel van de oudercommissie is de communicatie tussen KDV La Luna en de ouders te bevorderen en daarmee de kwaliteit van de zorg in het kinderdagverblijf te bewaken. Medewerkers of de directrice hebben geen zitting in de oudercommissie. Wel wordt de directrice enkele keren uitgenodigd om zaken toe te lichten.