Overdrachtsformulieren

Volgen en observeren

Bij kinderdagverblijf La Luna maken we gebruik van het digitale kind-volgsysteem van de CED-groep “Doen, praten en bewegen”. Hierin wordt de sociaal emotionele ontwikkeling, verbale en cognitieve ontwikkeling en de motorische ontwikkeling van kinderen gevolgd. Voor alle kinderen wordt eens in de 4 tot 6 maanden de lijst ingevuld. De frequentie is afhankelijk van de leeftijd van de kinderen. Bij de observatielijsten horen ook tips voor de pedagogisch medewerkers en ook de ouders hoe ze de verschillende gebieden in de ontwikkeling kunnen stimuleren in de ontwikkeling.

De bevindingen van het kind-volgsysteem worden in een jaarlijks oudergesprek met de ouders besproken. Ouders wordt gevraagd of zij dit ook bij hun kind herkennen.

Alle medewerkers zijn getraind in het gebruik van dit kind-volgsysteem en ook alle nieuwe medewerkers zal geleerd worden hoe ze met dit kind-volgsysteem kunnen werken.

Signaleren

Wanneer wij ons zorgen maken om kinderen, omdat wij denken dat een kind achterblijft in de ontwikkeling op een bepaald gebied, zullen wij het kind-volgsysteem ook gebruiken om te verifiëren of ons vermoeden klopt met wat we signaleren in het kind-volgsysteem. Dan zullen we dit ook bespreken met de ouders en hen vragen of zij dit ook zien.

Voor pedagogische ondersteuning kunnen wij ook gebruik maken van een deskundige jeugdverpleegkundige.

Einde dagopvang: overdracht basisschool

Wanneer kinderen de leeftijd van 4 jaar bereiken zullen zij het kinderdagverblijf verlaten. Ouders krijgen tegen het einde van de dagopvang op het kinderdagverblijf een gesprek aangeboden om de periode op het kinderdagverblijf af te sluiten. Ook zullen we voor de basisschool een overdracht formulier meegeven over het kind op het kinderdagverblijf. Dit kunt de ouders op school afgeven.

In samenwerking met de gemeente hof van Twente is een overdrachtsformulier ontwikkeld voor de basisschool.

Het overdrachtsformulier bevat ook de verschillende ontwikkelingsgebieden die in het kind-volgsysteem voorkomen en is een combinatie van ons eigen kind-volgsysteem “Doen, praten en bewegen”

Wij zullen zonder toestemming van de ouders nooit zelf contact opnemen met de basisschool.