Medicijngebruik

In verband met allerlei wettelijke regelingen m.b.t. medisch handelen in kinderdagverblijven, hanteren wij de volgende regel:

In principe worden er in het kinderdagverblijf geen medicijnen toegediend aan de kinderen. Medicijnen toedienen is sinds enige tijd volgens de wet BIG een eenvoudige medische handeling en mag alleen worden verricht na schriftelijke toestemming van ouders. Als leidsters medicijnen zouden toedienen aan kinderen zonder schriftelijke toestemming van de ouders, zijn zij strafbaar. Vandaar dat wij deze regel instellen.

Op deze regel wordt een uitzondering gemaakt als het gaat om een medicijn dat op doktersrecept is voorgeschreven, op naam van het kind, voorzien van een bijsluiter en een recente datum. De ouder geeft toestemming d.m.v. een volledig ingevulde en ondertekend formulier.