Certificering

klachtenloket kinderopvang

Vanaf januari 2016 kunnen ouders en oudercommissies met vragen en klachten over kinderopvang terecht bij het Klachtenloket kinderopvang

Dit klachtenloket is verbonden aan De Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Het is tot stand gekomen naar aanleiding van een wetswijziging om de positie van ouders in de kinderopvang te versterken en meer grip op de kwaliteit te geven.

VVE certificering

Enkele pedagogisch medewerkers van KDV La Luna zijn in bezit van het certificaat VVE (VVE = Voor- en Vroegschoolse Educatie). Met VVE wordt de taalontwikkeling van kinderen op jonge leeftijd gestimuleerd. Hiermee worden hun kansen op een goede schoolloopbaan en maatschappelijke carrière vergroot. VVE is met name geschikt om achterstanden te voorkomen, bijvoorbeeld op het gebied van taal. VVE is daarnaast goed voor alle kinderen!

Taalontwikkeling wordt gestimuleerd door het werken met bepaalde thema’s (Bijv. jonge dieren, geluiden, ziek zijn) en door herhalen, dingen benoemen, voorlezen, vragen stellen, kringgesprekken en meespelen met de peuters. Een VVE programma kent een gestructureerde didactische aanpak en kan een aantal dagdelen per week in beslag nemen. Vroegschoolse educatie is gericht op kinderen in de kleuterklassen (en groep 3). Voorschoolse educatie wordt voorafgaand aan de schoolperiode geboden voor kinderen van 0 tot 4 jaar, in peuterspeelzalen en kinderdagverblijven

Bij KDV La Luna stimuleren we bewust alle ontwikkelingsgebieden van de kinderen. Hierdoor krijgen ze een betere start op de basisschool en vergroten hun kans op een goede schoolloopbaan.

Uk & Puk

Uk & Puk is een programma voor kinderen van 0-4 jaar waarbij spelen centraal staat. Want spelen is ontdekken en spelen is groeien. Het totaalprogramma van Uk & Puk leert baby’s en peuters nieuwe vaardigheden door actief bezig te zijn en vooral lekker te spelen.

Uk & Puk werkt met wisselende thema’s, die iedere keer 6 weken duren. Uitdagende en speelse activiteiten stimuleren de verschillende ontwikkelingsgebieden van de kinderen. De activiteiten kunnen eenvoudig in het dagritme worden geïntegreerd. De activiteiten stimuleren de spraak- en taalvaardigheid, sociaal-emotionele vaardigheden en motorische en zintuiglijke vaardigheden. Ook geeft Uk & Puk de eerste rekenprikkels. Met Uk & Puk groeien de kleintjes vanzelf toe naar groep 1 van de basisschool.

Het programma van Uk & Puk maakt deel uit van de zogenaamde ‘doorgaande leerlijn’ en sluit prima aan bij alle basisscholen in Delden, Hof van Twente en omgeving.